Indkaldelse til generalforsamling i Aalborg Salsa Forening

Fredag den 20. januar kl. 19.30 på Studenterhuset (1. sal) med salsatek bagefter.

Vi har brug for nye medlemmer af bestyrelsen, så vil du gerne have indflydelse på, hvad der sker i din forening, er det nu, du skal komme ud af busken! Om du er begynder eller øvet er lige meget, det er interessen for salsa, der tæller! Vi har brug for dig, hvis du har nye idéer til foreningen eller bare gerne vil gøre din indflydelse gældende og hjælpe til med arbejdet i foreningen.
Vi holder møder ca. en gang hver eller hver anden måned. Der er forskellige udvalg, hvor du kan engagere dig i det, der har din interesse, eks. Aktivitetsudvalg, Festudvalg og PR-udvalg.  Der søges også friske folk til at engagere sig i en karnevalsgruppe!

Dagorden for generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning om Aalborg Salsa Forenings virksomhed
3) Godkendelse af revideret regnskab
4) Godkendelse af budget
5) Vedtagelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

Klik her for at se referatet!
(åbner et nyt browservindue)

Emner der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden pkt. 6, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Læs vedtægterne.

Følgende er på valg: Mette Bugge Møller (stiller op som suppleant), Michael Thorvig og Thomas Kåre Vinther. Man vælges som bestyrelsesmedlem for en periode på to år.

Du er velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen, hvis du ønsker at stille op – eller vil have flere oplysninger om bestyrelsesarbejdet!