Invitation til generalforsamling i Aalborg Salsa Forening 2007


Kom og vær med til årets generalforsamling! Vi starter kl. 18 med gratis hyggelig fællesspisning. Selve generalforsamlingen er kl. 19. Vi slutter af med en omgang svingende salsa.

Dato: tirsdag den 27. februar 2007 kl. 18.00 Sted: Studenterhuset 1. sal
Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning om Aalborg Salsa Forenings virksomhed
3) Godkendelse af revideret regnskab
4) Godkendelse af budget
5) Vedtagelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt
Emner, der ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden punkt 6, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Email: salsa@aalborgsalsa.dk

 

Vi har brug for friske, engagerede salsafolk til bestyrelsen. [læs mere] Har du lyst til at stille op eller vil du vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte os på salsa@aalborgsalsa.dk

Vi har været nødt til at flytte generalforsamlingen fra januar til februar måned på grund af sygdom og afvikling af regnskab fra Den Rytmiske Aftenskole. Vi håber på jeres forståelse.

Vi glæder os til at se dig!
De bedste salsahilsner fra din bestyrelse i Aalborg Salsa Forening

NB: Hvis du vil være med til spisning så tilmeld dig på mad@aalborgsalsa.dk, så vi ved hvor meget mad vi skal lave :-)

Husk, at du skal være medlem, det koster kun 100 kr. for et år - hvis du er tilmeldt et hold er du automatisk medlem! Du kan også tilmelde dig til generalforsamlingen.

Bliv medlem af foreningen! | Modtag nyhedsmail | Læs vedtægterne | Kalender forår 2007