Generalforsamling

Tirsdag 28. maj kl. 19.30 på Huset (blå lokale)

Alle medlemmer af Aalborg Salsaforening er velkomne denne aften, hvor vi bl.a. fortæller nyt om det, som bestyrelsen har i støbeskeen.

Vi har også brug for frisk blod i bestyrelsen. Så hvis du har lyst til at hjælpe til med at arrangere salsa-events og meget andet sjovt, så mød op denne aften.

Kom og hjælp os med at gøre en forskel!

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Beretning om Aalborg Salsa Forenings virksomhed

3) Godkendelse af revideret regnskab

4) Godkendelse af budget

5) Vedtagelse af kontingent

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Eventuelt