Generalforsamling!

Generalforsamling i Aalborg Salsaforening!

Så er det igen tiden, hvor vi skal kigge på året der gik samt ønskerne til aktiviteter det næste års tid! Har du nogle ideer og evt. lyst til at være med, så kom og deltag i generalforsamlingen.

HVORNÅR: Torsdag den 31. maj
HVOR: Huset, det BLÅ mødelokale.
(Da mødelokalet ikke er verdens største, må du gerne angive i eventen om du deltager, hvis vi skal finde andre løsninger)

Dagsorden:
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning om Aalborg Salsa Forenings virksomhed
3) Godkendelse af revideret regnskab
4) Godkendelse af budget
5) Vedtagelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

Kom gerne med forslag. Vi ses!