M
ichael Thorvig

Jeg har været medlem af Aalborg Salsa Forening siden januar 2001. Det har været fascinerende at opleve hvordan mennesker på tværs af køn, uddannelse, religion og race kan nyde deres fælles passion – salsaen.

Mit primære arbejdsområde i bestyrelsen er jobbet som kasserer. Det er altså mig som  står for økonomien – at regningerne bliver betalt og ikke mindst, at der ligger et regnskab klar til generelforsamlingen.

Kasserer

Kan kontaktes på:
E-mail:
thorvig@get2net.dk