Salsatek på Rendez Vous - lukket!

På grund af ejerskifte på Rendez Vous d. 12/11 2003 er onsdagssalsa indstillet indtil videre.

                                                                                                                  /AaSF