Indkaldelse til generalforsamling i Aalborg Salsa Forening
Fredag den 30. April 2004 kl. 19.30 på Skråen – Strandvejen 19, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1)Valg af dirigent og referent
2) Beretning om Aalborg Salsa Forenings virksomhed
3) Godkendelse af revideret regnskab
4) Godkendelse af budget
5) Vedtagelse af kontingent
6)Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisor samt revisorsuppleant
9) Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være Salsatek med super DJ – fri entre !!!!