Prisstigning på Jomfruane Teatret

Kære SalsaTeks gæster
Fra den 12/6 koster det 30 kr. at komme til salsaTek på Jomfru Ane Teatret.
Prisstigningen sker fordi at vi i sommerferien dels er nødt til at sørge for
rengøring, dekoration, men også at salsaTeket vil benytte andre DJ /
undervisere "udefra" pga. ferie på det faste personale.
Der vil stadig være samme lave bar priser:)
Der er nok ikke noget godt tidspunkt at lade tingene stige, men til gengæld
har Aalborg et Salsasted hvor man kan komme og opleve salsa, når den er på
sit højeste.

Venlig hilsen

Troels Hjortholm
Aalborg Salsaforening